☖  Δημητρακοπούλου 50, Κουκάκι  ☏   210 9236319

1. ΓΕΝΙΚOI ΟΡΟΙ
Η ενότητα της ιστοσελίδας «Γενικοί όροι πώλησης» είναι ένα αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της ενότητας «Ηλεκτρονικό κατάστημα».

Οι πελάτες καλούνται να εκτυπώσουν ή να διατηρήσουν τους Γενικούς Όρους σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις.

Σε περίπτωση αλλαγής των Γενικών όρων, οι Γενικοί όροι που δημοσιεύονται κατά την αποστολή της παραγγελίας από τον πελάτη θα εφαρμόζονται στην παραγγελία.

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Τα προϊόντα και οι σχετικές τιμές που παρουσιάζονται στον ιστότοπο είναι προσφορά προς το κοινό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στους γενικούς όρους.Οι όροι αυτής της προσφοράς ισχύουν μόνο για τις αγορές που γίνονται στον ιστότοπο.

Οι συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται στο website θα έχουν την υπογραφή της PerlaDelTango.

 

3. ΤΙΜΕΣ
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας) για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ενώ για αποστολές σε άλλες χώρες χρεώνονται στον αγοραστή και αυτό δηλώνεται σαφώς κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η προβολή των τιμών στον ιστότοπο κατά την διαδικασία της παραγγελίας εφαρμόζεται στα προϊόντα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μεταβολές των τιμών που σημειώθηκαν μετά ή πριν από τις προσφορές.

 

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ο πελάτης θα ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία παραγγελίας, εάν ο ιστότοπος δεν εμφανίζει κανένα μήνυμα σφάλματος.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, όταν η εταιρία PERLA DEL TANGO θα παραλάβει την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία PERLA DEL TANGO θα επιβεβαιώσει την παραλαβή της παραγγελίας, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο πελάτης. Η επιβεβαίωση αυτή θα υποδεικνύει τα επιλεγμένα είδη, τις τιμές τους, τον «Αριθμό παραγγελίας» και οποιοδήποτε κόστος αποστολής.

Ο πελάτης ελέγχει ότι τα δεδομένα είναι σωστά και ενημερώνει αμέσως τη PERLA DEL TANGO για τυχόν λάθη και σχετικές διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Οποιεσδήποτε πιθανές αυξήσεις κόστους που οφείλονται σε λάθη δεδομένων, τα οποία δεν δηλώνονται αμέσως, θα χρεώνονται στον πελάτη.

Ο αριθμός παραγγελίας που παρέχεται στον πελάτη ως επιβεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρία PERLA DEL TANGO.

Λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα PerlaDelTango είναι χειροποίητα, ο συνηθισμένος χρόνος παραγωγής σε προϊόντα που είναι εκτός αποθέματος είναι μεταξύ 15 – 25 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προτεραιότητα των παραγγελιών, η πλήρης πληρωμή πραγματοποιείται εκ των προτέρων.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να διενεργούν παραγγελίες μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας.

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή γίνεται απευθείας μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Με την ανακοίνωση της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το ποσό που αντιστοιχεί στα αγορασμένα προϊόντα θα χρεωθεί στον πελάτη.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

 

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Απαγορεύεται αυστηρά στον αγοραστή η εισαγωγή ψευδών ή / και εφευρεθέντων ή / και φανταστικών δεδομένων στη διαδικασία εγγραφής που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και τυχόν περαιτέρω αντίστοιχες επικοινωνίες.

Απαγορεύεται ρητά να διενεργούνται διπλές καταχωρίσεις που αντιστοιχούν σε ένα άτομο ή να εισάγονται δεδομένα τρίτων. Η PERLA DEL TANGO διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε παράβαση και κατάχρηση, προς το συμφέρον και για την προστασία όλων των καταναλωτών.

 

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Μέσω της ιστοσελίδας της, η PERLA DEL TANGO πωλεί προϊόντα υψηλής ποιότητας και όλα τα προϊόντα καλύπτονται από ΕΓΓΥΗΣΗ. Επομένως, είναι απαραίτητο να διατηρήσετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση προϊόντων που πωλήθηκαν από εμάς.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τη PERLA DEL TANGO καλύπτονται από τις εγγυήσεις που προβλέπονται από το νόμο και από τις εγγυήσεις του εμπορίου που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο από καιρό σε καιρό.

 

10. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ
Η PERLA DEL TANGO έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μέσω απλής επικοινωνίας με τον πελάτη με τους κατάλληλους και δικαιολογημένους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα να λάβει επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει ήδη καταβληθεί.

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οποιαδήποτε επικοινωνία με τη PERLA DEL TANGO μπορεί να γίνει στην προαναφερθείσα διεύθυνση.

 

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή, εκτέλεση, ερμηνεία και παράβαση των συμβάσεων αγοράς που υπογράφονται μέσω της ιστοσελίδας: www.perladeltango.gr & www.perladeltango.com διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.